Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie

 

ZAPRASZAMY NA NASZĄ OFICJALNĄ STRONĘ

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dnia 13.05.2014r. Jako organizacja pozarządowa wspieramy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  w Brzozowie w trudnościach dnia codziennego, wynikających z wieku choroby  i niepełnosprawności. Wszyscy razem tworzymy wspólnotę na wzór rodziny, w której obowiązuje troska  o wspólne sprawy.

 

Stowarzyszenie 

Jeżeli chcecie Państwo czynnie włączyć się w nasze działania zachęcamy  do współpracy. Każda osoba fizyczna lub prawna może zostać członkiem naszego Stowarzyszenia. Można nas również wesprzeć finansowo. Wpłaty prosimy kierować  na rachunek bankowy:

44  8642  1113  2011  9329  3714  0001

Całość środków finansowych przeznaczamy na zaspokajanie potrzeb mieszkańców naszego Domu.

KRS 0000509216

NIP  6861685936

REGON  181109245

 

Cele działania organizacji :

1.Wspieranie i rozwój Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie

2.Propagowanie idei pomocy społecznej w społeczeństwie lokalnym

ze szczególnym uwzględnieniem osób  niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych.

3.Podwyższanie standardów usług świadczonych w DPS w Brzozowie.

4.Aktywizacja i rehabilitacja mieszkańców DPS.